Vorlage:Linkbox/KIF370

Aus KIF
Zur Navigation springenZur Suche springen

lugn, allt kommer att ordna sig! Jag fick just mail om att Fredrik pe5 papepr slavar f6ver en le4ttff6rste5elig instruktion som alla kan ff6rste5, e4ven dom som har ett normalt liv och inte he4nger ovanff6r en dator hela tiden. Jag har luskat ut hur man byter header, se5 det ska vi kunna ordna. Fredrik har se4kert en instruktion ff6r det ockse5.